LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH TRỌN GÓI TỚI ĐÀI LOAN TỪ HÀ NỘI

TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – NAM ĐẦU – CAO HÙNG 5 NGÀY BAY CHINA AIRLINES  10.990.000 24/05
07, 21, 28/06
05, 26/07
09/08
30/8 (Lễ)
HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG 5 NGÀY BAY VIETJET  10.900.000 Liên hệ

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀI LOAN TỪ TP.HỒ CHÍ MINH

 

TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
HCM – CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC – CÔNG VIÊN DÃ LIỄU 5 NGÀY 8.990.000 Tháng 5: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
Tháng 6: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29
Tháng 7: 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 28
Tháng 8: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 29, 31
Tháng 9: 7, 8, 14, 15, 21, 28, 29
HCM – ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG – Á LÝ SƠN 5 NGÀY 8.990.000 Tháng 5: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
Tháng 6: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29
Tháng 7: 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 28
Tháng 8: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 29, 31
Tháng 9: 7, 8, 14, 15, 21, 28, 29
HCM – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – GIA NGHĨA – ĐÀI BẮC 6 NGÀY 8.990.000 Tháng 5: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
Tháng 6: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29
Tháng 7: 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 28
Tháng 8: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 29, 31
Tháng 9: 7, 8, 14, 15, 21, 28, 29
HCM – ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG 4 NGÀY 8.990.000 Tháng 5: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
Tháng 6: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29
Tháng 7: 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 28
Tháng 8: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 29, 31
Tháng 9: 7, 8, 14, 15, 21, 28, 29
HCM – ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG 5 NGÀY BAY VIETNAM AIRLINES 8.990.000 Tháng 5: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
Tháng 6: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29
Tháng 7: 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 28
Tháng 8: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 29, 31
Tháng 9: 7, 8, 14, 15, 21, 28, 29
HCM – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – GIA NGHĨA – ĐÀI BẮC 5N BAY CHINA AIRLINES 9.990.000 Tháng 5: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
Tháng 6: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29
Tháng 7: 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 28
Tháng 8: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 29, 31
Tháng 9: 7, 8, 14, 15, 21, 28, 29
HCM – ĐÀO VIÊN – ĐÀI BẮC – HOA LIÊN – ĐẠM THỦY – CÔNG VIÊN TAROKO 5 NGÀY 10.990.000 2, 9, 16, 23/6
TOUR LIÊN TUYẾN ĐÀI LOAN – HÀN QUỐC NGẮM HOA ANH ĐÀO: HCM – ĐÀI BẮC – SEOUL – NAMI 6 NGÀY 13.990.000 04, 10/05
13/06

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH FREE & EASY TỚI ĐÀI LOAN

TÊN TOUR(Click để xem chi tiết) GIÁ TOUR(VNĐ/khách) LỊCH KHỞI HÀNH
FREE & EASY ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN (COMBO VÉ MÁY BAY + KHÁCH SẠN)  5.880.000  Theo nhu cầu

 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀI LOAN TỪ ĐÀ NẴNG

TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
ĐÀ NẴNG – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG (BAY FAR EASTERN + KS 3*) 5 NGÀY 8.990.000 28/6
ĐÀ NẴNG – CAO HÙNG – ĐÀI NAM – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC (BAY VIETJET + KS 3*) 5 NGÀY 10.990.000 27/4
04, 18, 25/05
08, 22/06
06, 20/07
10, 24/08
14/09
ĐÀ NẴNG – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC (BAY VIETJET + KS 3*) 5 NGÀY 10.790.000  Liên hệ
ĐÀ NẴNG – HCM – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – NAM ĐẦU – CAO HÙNG – Á LÝ SƠN 5 NGÀY 11.990.000  Liên hệ

 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀI LOAN TỪ HẢI PHÒNG

TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
HẢI PHÒNG – HÀ NỘI – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – ĐÀI BẮC BAY CHINA AIRLINES 5 NGÀY  10.990.000 Liên hệ
HẢI PHÒNG – HÀ NỘI – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG BAY VIETJET AIR  10.900.000  Liên hệ

 

 

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR DU LỊCH ĐÀI LOAN TỪ CẦN THƠ

Tư vấn & đặt tour: 0904 623 929 – 0904 630 709

TÊN TOUR
(Click để xem chi tiết)
GIÁ TOUR
(VNĐ/khách)
LỊCH KHỞI HÀNH
CẦN THƠ – HCM – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – NAM ĐẦU – CAO HÙNG 4 NGÀY  8.990.000 Tháng 5: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
Tháng 6: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29
Tháng 7: 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 28
Tháng 8: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 29, 31
Tháng 9: 7, 8, 14, 15, 21, 28, 29
CẦN THƠ – HCM – SEOUL – NAMI – ĐÀI BẮC 6 NGÀY  13.990.000 04, 10/05
13/06
CẦN THƠ – CAO HÙNG – GIA NGHĨA – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC 5 NGÀY  8.990.000 Tháng 5: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
Tháng 6: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29
Tháng 7: 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 28
Tháng 8: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 29, 31
Tháng 9: 7, 8, 14, 15, 21, 28, 29

 

Hiện nay đường bay thẳng đến Đài Loan từ các tỉnh, thành phố khác không có hoặc chưa nhiều, ít hãng hàng không khai thác nên tour du lịch chưa phong phú đa dạng. Ngoài lịch khởi hành ở trên, quý khách có thể xem thêm lịch khởi hành ở 2 đầu thành phố lớn là Hà Nội và Tp HCM. Khách hàng từ các tỉnh thành Bắc – Nam, Đà Nẵng hay các tỉnh miền Trung… có thể đáp chuyến bay nội địa tới 2 thành phố Hà Nội/ Hồ Chí Minh để nối chuyến bay đi Đài Loan trên các cung đường, tour du lịch, cùng nhiều lựa chọn hãng hàng không khác nhau

Để tra cứu vé máy bay nội địa nhanh & rẻ vui lòng truy cập website: www.vemaybay.dulichvietnam.com.vn