• Điểm khởi hành:
  • Thời gian: 5 Ngày
  • Giá từ: 13,990,000 VNĐ

Tour khởi hành vào các ngày: 28/12/2018 (Tết Dương lịch); 06/02/2019 (Tức mùng 2 Tết Âm lịch)

Tour khởi hành vào các ngày: 14, 21/9